A nemzetállamok – Németország, Oroszország… – létrejötte a XIX. század második felében. Gazdasági változások és hatalmi átrendeződés. Milyen gazdasági és politikai okok vezettek az I. világháború kirobbanásához?! Magyarország szerepe. A háborút követő „rablóbékék”.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.) közösségi termében tartjuk. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.