Hogyan bántak a vizekkel a honfoglaló magyarok – hadászati szem-pontokat is figyelembe véve. A török idők előtti vízgazdálkodás, a folyók szabad folyása adta lehetőségek. A vizek mederbe szorítása a szántóterület bővítése érdekében. A Balaton körül vasútépítés következményei – Siófok.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.) közösségi termében tartjuk. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.