Ruzsa Bence (2019): 80 éve történt Kistarcsán*

 

Szokásunkhoz híven jelen lapszámunkban is közlünk Kistarcsához köthető helytörténeti érdekességeket. Ezúttal egy 80 évvel ezelőtt történt esemény sajtóhírét elevenítjük fel:

 

Magyar Országos Tudósító, 1939. november 27. (2. kiadás)

A Sokgyermekes Szegény Magyar Anyák Országos Szent István Fiuotthonának kiházasítási ünnepélye Kistarcsán.

A Sokgyermekes Szegény Magyar Anyák Országos Szent István Fiuotthona, amely a sokgyermekes /nyolc vagy annál több/ szegény családok fiúgyermekeit nevelteti, a férjhezmenő szegény lányok részére kelengyét adományoz. Ennek a nemes akciónak révén eddig negyven szegény, férjhezmenő lány kapott teljes kelengyét, a negyvenegyedik kelengyét vasárnap dél előtt ünnepélyes külsőségek között adtál át Kistarcsa községben Csaja József 11 gyermekes szegény földműves Ilona nevü lányának. A kelengyét az elnökség gyűjtötte, a magyar stilusban készített hálószoba berendezést pedig a fiuotthon növendékei állították össze.

A kiházasitási ünnepélyen magjelent előkelőségek a menyasszony szüleinek házánál gyülekeztek, eljött az esküvőre a környék több községének festői viseletbe öltözött népe, Pestvármegye alispánját dr. Pálházi Endre főjegyző képviselte, résztvettek az ünnepélyen: vitéz pávai Mátyás Sándor ny. altábornagy, a Szent István fiuotthon elnöke, dr. Harsányi László főszolgabíró, Szentgály Dániel, a fiuotthon alelnöke, Szentimrey László, az intézet igazgatója, és ott volt az ünnepély rendezője, László Károly főjegyző is.

Dél felé indult el a szülői háztól a gyönyörű lakodalmi menet, köztük a menyasszony, Csaja Ilona és vőlegénye Stobl János kerepesi cipésziparos, aki jelenleg katonai szolgálatot teljesit. A lakodalmi menet cigánymuzsika mellett a községházára vonult, ahol a fiatal párt Harsányi László dr, főszolgabíró adta össze, utána lelkes beszédet intézett a fiatal házaspárhoz. A polgári esküvő után a házaspár a lakodalmi menet élén a római katolikus templomba ment, ahol megtörtént az egyházi esküvő. Esküvő után a templom előtt a lakodalmi menet tagjai népies táncokat mutattak be, majd a legények, a menyecskék és a leányok közrefogva a fiatal párt, táncolva elindultak a községházára. A községháza tanácstermében állitották fel a fiuotthon ajándékát, a hálószobabutort és a kelengyét. A fiatal házaspár a tanukkal és a családtagokkal a tanácsterembe ment, az ünneplő közönség és a lakodalmi menet tagjai a községháza udvarán gyülekezett. A kiházasitási ünnepélyen megjelent előkelőségek élén dr. Pálházy Endre vármegyei főjegyző, vitéz Endre László dr, alispán nevében beszéd kiséretében adta át a fiatal házaspárnak a kiházasitási adománylevelet és a kelengyét és a megjelentek lelkes ünneplésétől kisérve, Isten áldását kérte a fiatal párra. Ezután a házaspár a községháza udvarára ment, ott először a Szent István Fiuotthonnak azok a növendékei köszöntötték a fiatalokat, akik a kelengyét készitették, szerencsét kivántak a házaspárnak, az udvaron közel ötven óvodásgyermek gyülekezett és örömüknek kifejezésére rövid játékot mutattak be a fiatal párnak, majd egy kislány, utána pedig egy kisfiú nyújtott át virágot nekik. A gyönyörű ünnepély a Szózat eléneklésével, lelkes hangulatban ért véget. Az ünneplő közönség ezután a szövetkezet nagytermébe vonult, ahol lakodalmi ebéd volt, többen felszólaltak, Harsányi László főszolgabíró, utána dr. Pálházy Endre főjegyző, aki a vőlegénynek egy szép órát adott át nászajándékul. Az esküvői ünnepélyről a Magyar Film Iroda hangos felvételt készített.”

 

*Megjelent a KIKE 2019. őszi Hírverés tájékoztató lapjában.