Az egykori Kistarcsai Központi Internálótábor történeti feldolgozása számos könyvfejezetben és jelenkortörténeti tanulmányban megjelent, ugyanakkor a létesítmény alapjául szolgáló épületek, vagyis az egykori Gép- és Vasútfelszerelési Gyár munkáskolóniájának előtörténete a 19. század első évtizedeiben, majd azt követő sorsa a Magyar Királyi Rendőrség fennhatósága alatt, illetve 1957 és a rendszerváltás között már kevésbé került a történeti kutatások fókuszába. Részben ezeknek a kevésbé ismert korszakoknak a közelítő feltárására, részint az eddigi kutatások eredményeinek a szintetizálására vállalkozott tagtársunk, Ruzsa Bence, amikor elkezdett a témával foglalkozni. Kutatásai részeként az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, Budapest Főváros Levéltárában és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos és Pest Megyei Levéltárában is igyekezett újabb tényadatokra bukkanni a közel 100 évet átívelő történeti korszak kereteinek megrajzolásához.

 

A kötetben megjelennek a KIKE gyűjteményében található ritka, történelmi jelentőségű képeslapok is az egykori kolónia és a gyártelep látképével, illetve a korszak városképének fontos elemeivel.

 

Munkája eredményeként 2020 őszére megszületett az Egy évszázad Kistarcsán: A leghosszabb ideig működő internálótábor Magyarországon című szintetizáló munkája (244 oldal terjedelemben).

A kötet készültét is széles egyesületi összefogás kísérte; a borítón látható akvarellképet Herbély Istvánné, Kistarcsa díszpolgára festette.

 

 

A kötet lektora Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja volt, aki lektori szakvéleményében így fogalmazott a készülő kötet kéziratáról:

„A kötet hiánypótló mű, egy kevésbé kutatott és kutatható, nem nagyon dokumentált korszakról beszélünk, ezért a kutatás nagyon nehéz. A kutató ezeket a nehézségeket nagyon jól áthidalta a kötetében. […] A munka logikusan felépített, átgondolt, nem aránytalan, olvasmányos mű lett.”

 

A kiadványt a KIKE programjain, valamint egyeztetés után Kereszti Ferencnél lehet beszerezni (kike@kike.hu; 0628/470-926).

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatta.