A Histories a nagyon változatos flandriai és brüsszeli örökségi közösségek kikötési pontja. Szolgáltató szervezetként egy kiterjedt, néhány ezer egyesületből, közösségből és kezdeményezésből álló hálózatért vagyunk ott, amelyek többek között helytörténettel, genealógiával, fémkutatással és mindennapi kultúrával kapcsolatosak. A Histories otthont akar nyújtani minden önkéntesnek – a karnevalistáktól és lövészektől a családfakutatókig és a történelmi társaságokig. A különböző működés, struktúrák és történetek ellenére közösségeinket ugyanaz a szenvedély az örökség minden formája iránt. Történelmi egyesületek kezelik a régészeti gyűjteményeket, hagyományőrzők gondozzák a gyakorlásukhoz kapcsolódó ingó tárgyakat, genealógusok írják családjuk történetét, … A Histories nem akar útjába állni a (foghatatlan, mozgatható és mozdíthatatlan) holisztikus megközelítésének, az örökségnek; ellenkezőleg. Több interakciót szeretnénk ösztönözni azzal, hogy segítünk az örökségvédő önkénteseknek, hogy a falon túlra tekintsenek. Összehozzuk a különböző közösségeket, hogy jobban megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki, és együtt küzdjenek meg a közös kihívásokkal. De szeretnénk kapcsolatokat kialakítani az örökség szektor és más szakpolitikai területek, például az oktatás és a kutatás között is. A Histories ezért továbbra is erős hálózatot épít ki az örökségvédelmi szektoron belül és kívül. Ennek során szeretjük felvállalni az összekötő vagy vezető közösségformáló szerepét. Az emblémánkban lévő perjel jól illusztrálja a bróker transzverzális szerepét: a nemzetközitől a helyiig és minden részlegre kiterjedően.

A Historis szükségleteikre szabva támogatja az örökségvédelmi önkénteseket, hogy örökségvédelmi gyakorlataikat magas színvonalon végezhessék.

Az örökség és az örökségvédelmi műveletek definíció szerint dinamikusak. Hagyományaink, gyakorlataink életben tartása és az érintett közösségek aktív működése érdekében folyamatosan fejlesztenünk kell azokat. Egy folyamatosan változó társadalomban és egy rendkívül sokszínű, digitalizálódó társadalomban ez komoly kihívást jelent. Az örökségvédő önkéntesek innovációra inspirálásával a közösségek és gyakorlatok erősebbé és jövőbiztosabbá válnak. Ez vonatkozik azokra a szervezeti formákra is, amelyekben összejönnek és megtapasztalják az örökséget. Az évtizedek óta létező formális non-profit szervezetek mellett (ad hoc) bizottságok és virtuális közösségek, például Facebook-csoportok is kialakulnak örökséggel kapcsolatos tevékenységekkel. Hiszen a társadalomról és a technológiákról alkotott új kép befolyásolja az emberek munkáját és szabadidejüket. Nem tudjuk, mit hoz ez a jövő. Éppen ezért fontos, hogy ezeknek és más fejlesztéseknek a pulzusát nyomon kövessük, és az innovatív dinamikát alulról erősítsük. A Histories ezt úgy teszi, hogy feltárja az örökségvédelmi önkéntesség új és különböző formáit, és kiemeli a Flandria és azon túli izgalmas példákat. Ezzel az önkénteseket kapcsolódva tartjuk a szakmai és (nemzetközi) szereplők politikájához és gyakorlatához.

A Historis az örökségvédelmi önkéntesekkel közösen digitális stratégiai jövőképet dolgoz ki, hogy tudásukat és készségeiket szélesebb körben elterjessze. Javítás \ Spread \ Explore Az Örökségvédelmi önkéntesek ismerik a digitális munka hozzáadott értékét. Világszerte internetes forrásokból tájékozódnak, családfákat, régészeti leleteket és gyűjteményeket regisztrálnak online, és a közösségi médiát használják az egymással és közönségükkel való kommunikációra. Csak – gyakran a tudás vagy az erőforrások hiánya miatt – elszalasztják a lehetőségeket arra, hogy ezt stratégiaibb vagy fenntarthatóbb módon tegyék. Például, ha nincs kapcsolat a különböző helyi adatbázisok között vagy a (nemzetközi) kezdeményezésekkel, akkor a rendkívül értékes kutatási adatok töredezettek, és gyakran csak helyben kínálják fel őket. Kár, annál is inkább, mert egyre inkább szükséges a digitális eszközök és online platformok okos használata a nyilvánosság eléréséhez vagy az egyesületi tevékenység megőrzéséhez. A Histories segíteni szeretne az örökségvédő önkénteseknek abban, hogy tudásukat és készségeiket a lehető legjobban digitálisan hozzák ki és értékelhessék. Ennek során egyrészt a nyílt adatokra (bankok), másrészt az együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. A felülről lefelé irányuló bonyolult szabványok, módszertanok és eszközök előírása helyett a felhasználókkal egyeztetve választunk olyan megvalósítható megoldásokat, amelyek szervezettől (kontextustól) függően mernek eltérni. Mert minden egyesület eltérő sebességgel, igényekkel és ambíciókkal szembesül. Ezt a stratégiai együttműködést kiterjesztjük azokra a tematikus áttekintő adatbázisokra is, amelyeket örökhagyóinktól örököltünk, és új helyet kell kapniuk szervezetünkben.

A Histories példát mutat az értékvezérelt munkamódszerével.

A Histories egy közelmúltbeli egyesülést követően a kulturális örökség ágazatának nagy szervezetévé vált. Örökhagyóinktól egyebek mellett egy erős stábot és a hozzá kapcsolódó finanszírozást vettük át. Ez egyenlő felelősséggel jár – az örökhagyók, a támogatást nyújtó kormány és a közösségeink felé –, hogy gondoskodjunk ezekről az emberekről és erőforrásokról. A Histories ezért határozottan a becsületes működést és az alaposságot választja.