A vörös hatalom elleni katonai megmozdulások polgárháborúvá válása. A
harci cselekmények földrajzi kiterjedése. Cseh politikusok akciói és
katonáik részvétele. Külföldről érkező támogatások. Magyar érintettség. A
fehér seregek parancsnokai. A vörös eszme terjedése. Az elbukások okai.

Comments are closed.