Képek egy modern reformátor életéből mai kitekintésekkel. Az ókori
gondolkodókat tisztelő wittenbergi, görög nyelv- és irodalomtanár világos
kifejezésmódot adott Luther eszméihez. A reformáció ökumenikus alakja.

Comments are closed.